Závěrečný účet 2016

SŇATO
Vyvěšeno dne: 15.05.2017
Sňato dne: 3.06.2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Připojené dokumenty:

icon_pdfzprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_za_rok_2016.pdf
icon_pdfzaverecny_ucet_2016.pdf
icon_pdf2016-4.pdf
Zpět na úřední desku