Záměr odprodeje pozemků v KÚ Kuroslepy

SŇATO
Vyvěšeno dne: 3.02.2016
Sňato dne: 17.02.2016

Připojené dokumenty:

icon_pdfzamer_odprodeje_pozemku.pdf
Zpět na úřední desku