Záměr odprodeje části pozemku

SŇATO
Vyvěšeno dne: 22.09.2016
Sňato dne: 25.10.2016
Zpět na úřední desku