Výroční zpráva o poskytování informací

VYVĚŠENO
Vyvěšeno dne: 14.10.2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

Připojené dokumenty:

icon_pdfvyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2018.pdf
Zpět na úřední desku