Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč

SŇATO
Vyvěšeno dne: 30.04.2018
Sňato dne: 31.12.2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017.

Připojené dokumenty:

icon_pdfporovnani_2017_svazek_trebic.pdf
Zpět na úřední desku