Veřejná vyhláška

SŇATO
Vyvěšeno dne: 2.07.2018
Sňato dne: 15.10.2018

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Připojené dokumenty:

icon_pdf588243944_1_verejna_vyhlaska_a4zur_obce.pdf
Zpět na úřední desku