Veřejná vyhláška

SŇATO
Vyvěšeno dne: 16.05.2016
Sňato dne: 22.06.2016

Oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území.

Připojené dokumenty:

icon_pdf_2_zur_krv.pdf
Zpět na úřední desku