Veřejná vyhláška

SŇATO
Vyvěšeno dne: 21.01.2016
Sňato dne: 7.03.2016

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Připojené dokumenty:

icon_pdf2.pdf
Zpět na úřední desku