Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Kuroslepech

SŇATO
Vyvěšeno dne: 5.11.2014
Sňato dne: 21.11.2014
Zpět na úřední desku