Protokol o kontrole MV ČR

SŇATO
Vyvěšeno dne: 25.09.2019
Sňato dne: 15.10.2019

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kuroslepy na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Připojené dokumenty:

icon_pdfprotokol_o_kontrole_mv.pdf
Zpět na úřední desku