OZV č.4/2019 - O místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů

VYVĚŠENO
Vyvěšeno dne: 11.12.2019

Připojené dokumenty:

icon_pdf4_2019_poplatek_za_ko.pdf
Zpět na úřední desku