Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VYVĚŠENO
Vyvěšeno dne: 13.01.2020

Připojené dokumenty:

icon_pdf_opatreni_obecne_povahy.pdf
Zpět na úřední desku