Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kuroslepy.

SŇATO
Vyvěšeno dne: 22.10.2018
Sňato dne: 30.10.2018
Zpět na úřední desku