Úřední deska

Zápis ze zasedání ZO konaného dne 2.10.2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 16.10.2019

Výroční zpráva o poskytování informací

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 14.10.2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

Zobrazit více

Protokol o kontrole MV ČR

SŇATO Vyvěšeno dne: 25.09.2019
Sňato dne: 15.10.2019

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kuroslepy na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zobrazit více

Pozvánka na zasedání ZO dne 2.10.2019

SŇATO Vyvěšeno dne: 23.09.2019
Sňato dne: 2.10.2019

Rozpočtové opatření č.8/2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 11.09.2019

Poskytnutí informace

SŇATO Vyvěšeno dne: 26.08.2019
Sňato dne: 11.09.2019

Rozpočtové opatření č.7/2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 3.07.2019

Rozpočtové opatření č.6/2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 10.06.2019

Rozpočtové opatření č.5/2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 27.05.2019

Rozpočtové opatření č.4/2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 13.05.2019

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

SŇATO Vyvěšeno dne: 29.04.2019
Sňato dne: 25.05.2019

1. zasedání členů OVK, Doba a místo konání voleb

Zobrazit více

VODOVODY A KANALIZACE

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 29.04.2019

Oznámení

Zobrazit více

Závěrečný účet za rok 2018

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 29.04.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 10.04.2019

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

SŇATO Vyvěšeno dne: 8.04.2019
Sňato dne: 25.05.2019

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků a Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Zobrazit více

Pozvánka na 38. Valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč

SŇATO Vyvěšeno dne: 27.03.2019
Sňato dne: 12.04.2019

konané v pátek 12.dubna od 10.00 hodin

Zobrazit více

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.03.2019
Sňato dne: 25.05.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

Zobrazit více

Návrh závěrečného účtu 2018

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.03.2019
Sňato dne: 10.04.2019

Oznámení o záměru

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.03.2019
Sňato dne: 5.04.2019

VALNÁ HROMADA SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

SŇATO Vyvěšeno dne: 6.03.2019
Sňato dne: 21.03.2019

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 4.03.2019

Výroční zpráva obce Kuroslepy za rok 2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zobrazit více

Rozpočtové opatření č.2/2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 4.02.2019

Rozpočtové opatření č.1/2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 21.01.2019

Oznámení o záměru

SŇATO Vyvěšeno dne: 11.01.2019
Sňato dne: 6.02.2019

Oznámení o záměru pronájmu víceúčelové budovy

Zobrazit více

Schválený rozpočet na rok 2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 14.12.2018

Obecně závazná vyhláška č.3/2018

SŇATO Vyvěšeno dne: 14.12.2018
Sňato dne: 10.01.2019

OZV o nočním klidu

Zobrazit více

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 14.12.2018

Obecně závazná vyhláška č.2/2018

SŇATO Vyvěšeno dne: 12.12.2018
Sňato dne: 30.12.2018

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 28.11.2018
Sňato dne: 15.12.2018

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nabo námitek

Zobrazit více

Návrh rozpočtu na rok 2019

SŇATO Vyvěšeno dne: 23.11.2018
Sňato dne: 12.12.2018

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kuroslepy.

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.10.2018
Sňato dne: 30.10.2018

Volby do Senátu Parlamentu ČR

SŇATO Vyvěšeno dne: 10.10.2018
Sňato dne: 13.10.2018

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

Zobrazit více

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 8.10.2018
Sňato dne: 31.10.2018

Oznámení o konání voleb

SŇATO Vyvěšeno dne: 17.09.2018
Sňato dne: 6.10.2018

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 2.07.2018
Sňato dne: 15.10.2018

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Zobrazit více

Mikroregion Chvojnice

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.06.2018
Sňato dne: 30.06.2018

Zpráva Mikroregionu Chvojnice

Zobrazit více

Záměr odprodeje pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.06.2018
Sňato dne: 20.06.2018

Vodovody a kanalizace

SŇATO Vyvěšeno dne: 28.05.2018
Sňato dne: 12.06.2018

Zápis ze zasedání 37. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE ze dne 13.4.2018

Zobrazit více

GDPR

SŇATO Vyvěšeno dne: 16.05.2018
Sňato dne: 31.12.2018

Usnesení pro jmenování pověřence obce Kuroslepy a sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Kuroslepy.

Zobrazit více

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč

SŇATO Vyvěšeno dne: 30.04.2018
Sňato dne: 31.12.2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017.

Zobrazit více

Oznámení svazku obcí pro komunální služby

SŇATO Vyvěšeno dne: 9.04.2018
Sňato dne: 25.04.2018

Volby zastupitelstva 2018 - 2022

SŇATO Vyvěšeno dne: 6.04.2018
Sňato dne: 31.10.2018

Valná hromada

SŇATO Vyvěšeno dne: 19.03.2018
Sňato dne: 9.04.2018

Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí vodovody a kanalizace Třebíč

Zobrazit více

Závěrečný účet za rok 2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 12.03.2018
Sňato dne: 30.06.2019

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 6.03.2018
Sňato dne: 31.12.2018

Výroční zpráva obce Kuroslepy za rok 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zobrazit více

Záměr odprodeje pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 21.02.2018
Sňato dne: 8.03.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 18.12.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.12.2017
Sňato dne: 31.12.2018

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 8.11.2017
Sňato dne: 31.03.2018

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Zobrazit více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

SŇATO Vyvěšeno dne: 21.09.2017
Sňato dne: 21.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a svolání 1. zasedání členů okrskové volební komise.

Zobrazit více

Návrh opatření obecné povahy - veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.09.2017
Sňato dne: 31.12.2017

Informace o konání veřejné schůze - Kanalizace a ČOV Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 19.07.2017
Sňato dne: 19.08.2017

Obecní úřad Kuroslepy zve všechny občany a chalupáře na veřejnou schůzi ohledně výstavby kanalizace a ČOV. Termín schůze je v pátek 28.července 2017 od 18.00 hodin v Obecním domě. Program : 1. Předběž...

Zobrazit více

Poskytnutí informace

SŇATO Vyvěšeno dne: 17.07.2017
Sňato dne: 31.12.2017

Schválený závěrečný účet 2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.06.2017
Sňato dne: 29.06.2018

Záměr na odprodej nemovitostí

SŇATO Vyvěšeno dne: 8.06.2017
Sňato dne: 25.06.2017

Záměr odprodeje pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.03.2017
Sňato dne: 31.03.2017

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.03.2017
Sňato dne: 31.12.2017

Výroční zpráva obce Kuroslepy za rok 2016 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zobrazit více

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019

SŇATO Vyvěšeno dne: 1.03.2017
Sňato dne: 31.12.2017

Svazek obcí pro komunální služby

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.02.2017
Sňato dne: 15.03.2017

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016, návrhu rozpočtu na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2021.

Zobrazit více

Schválený rozpočet na rok 2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.12.2016
Sňato dne: 29.12.2017

Zahájení řízení - Kanalizace a ČOV Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 9.11.2016
Sňato dne: 24.11.2016

Záměr odprodeje části pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.09.2016
Sňato dne: 25.10.2016

Mikroregion Chvojnice

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.06.2016
Sňato dne: 30.06.2016

Závěrečný účet Mikroregionu Chvojnice a zpráva z přezkumu za rok 2015

Zobrazit více

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 16.05.2016
Sňato dne: 22.06.2016

Oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území.

Zobrazit více

Kanalizace a ČOV - územní rozhodnutí

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.04.2016
Sňato dne: 30.04.2016

Záměr odprodeje pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.04.2016
Sňato dne: 28.04.2016

Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina

SŇATO Vyvěšeno dne: 11.04.2016
Sňato dne: 13.05.2016

Vodovody a kanalizace

SŇATO Vyvěšeno dne: 23.03.2016
Sňato dne: 7.04.2016

Pozvánka na valnou hromadu vodovodů a kanalizací, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015

Zobrazit více

Závěrečný účet 2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 11.03.2016
Sňato dne: 29.03.2016

Informace - zeměměřičský úřad

SŇATO Vyvěšeno dne: 24.02.2016
Sňato dne: 10.03.2016

Záměr odprodeje pozemků v KÚ Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 3.02.2016
Sňato dne: 17.02.2016

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 21.01.2016
Sňato dne: 7.03.2016

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zobrazit více

Schválený rozpočet na rok 2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 10.12.2015
Sňato dne: 29.12.2015

Záměr odprodeje pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 11.11.2015
Sňato dne: 2.12.2015

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.10.2015
Sňato dne: 5.11.2015

Návrh opatření obecné povahy

SŇATO Vyvěšeno dne: 30.09.2015
Sňato dne: 15.10.2015

Zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE

SŇATO Vyvěšeno dne: 25.03.2015
Sňato dne: 10.04.2015

Záměr odprodeje pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.03.2015
Sňato dne: 15.05.2015

Závěrečný účet za rok 2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 9.03.2015
Sňato dne: 27.03.2015

Stanovisko k závěrečnému vyhodnocení OPŽ

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.12.2014
Sňato dne: 10.01.2015

Strategický plán obce

SŇATO Vyvěšeno dne: 10.12.2014
Sňato dne: 31.12.2014

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Kuroslepech

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.11.2014
Sňato dne: 21.11.2014

Jednací řád zastupitelstva obce Kuroslepy 2014 - 2018

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.11.2014
Sňato dne: 21.11.2014

Tržní řád obce Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.11.2014
Sňato dne: 21.11.2014

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 25.10.2014
Sňato dne: 10.11.2014

Zápis o výsledku voleb

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.10.2014
Sňato dne: 29.10.2014

Zápis o vysledku voleb

Zobrazit více

Kolaudační souhlas

SŇATO Vyvěšeno dne: 30.09.2014
Sňato dne: 16.10.2014

Kolaudační souhlas

Zobrazit více

Záměr odprodeje pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.09.2014
Sňato dne: 15.10.2014

Závěrečný účet za rok 2013

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.06.2014
Sňato dne: 29.06.2014

Návrh rozpočtu a rozpočet obce 2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 27.11.2013
Sňato dne: 16.12.2013

Prohlášení obce o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.11.2013
Sňato dne: 5.12.2013

Prohlášení obce o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí.

Zobrazit více

Záměr odprodeje pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.09.2013
Sňato dne: 14.10.2013

Záměr odprodeje pozemku E-ON

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.07.2013
Sňato dne: 20.08.2013

Závěrečný účet 2012

SŇATO Vyvěšeno dne: 7.06.2013
Sňato dne: 22.06.2013

Závěrečný účet 2012

Zobrazit více

Záměr odprodeje pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 12.04.2013
Sňato dne: 30.04.2013

Návrh rozpočtu rok 2013

SŇATO Vyvěšeno dne: 16.01.2013
Sňato dne: 20.02.2013

Návrh rozpočtu rok 2013

Zobrazit více

Úřední deska