Úřední deska

Posuzování vlivů na životní prostředí

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 20.11.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o dokumentaci vlivů záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany" na životní prostředí.

Zobrazit více

Návrh rozpočtu obce Kuroslepy na rok 2018

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 20.11.2017

Pozvánka na zasedání ZO dne 6.12.2017

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 20.11.2017

Veřejná vyhláška

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 8.11.2017

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Zobrazit více

Rozpočtové opaření č. 11 a č. 12/2017

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 27.10.2017

Dražební vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 9.10.2017
Sňato dne: 8.11.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

SŇATO Vyvěšeno dne: 21.09.2017
Sňato dne: 21.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a svolání 1. zasedání členů okrskové volební komise.

Zobrazit více

Rozpočtové opatření č.10/2017

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 20.09.2017

Návrh opatření obecné povahy - veřejná vyhláška

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 18.09.2017

Žádost o spolupráci

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 18.09.2017

Rozpočtové opatření č.8

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 30.08.2017

Rozpočtové opatření č.9

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 30.08.2017

Pozvánka na zasedání ZO dne 6.9.2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 25.08.2017
Sňato dne: 6.09.2017

Oznámení o přerušení dodávky el. en.

SŇATO Vyvěšeno dne: 7.08.2017
Sňato dne: 25.08.2017

Rozpočtové opatření č.6

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 27.07.2017

Rozpočtové opatření č.7

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 27.07.2017

Informace o konání veřejné schůze - Kanalizace a ČOV Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 19.07.2017
Sňato dne: 19.08.2017

Obecní úřad Kuroslepy zve všechny občany a chalupáře na veřejnou schůzi ohledně výstavby kanalizace a ČOV. Termín schůze je v pátek 28.července 2017 od 18.00 hodin v Obecním domě. Program : 1. Předběž...

Zobrazit více

Poskytnutí informace

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 17.07.2017

Rozpočtové opatření č.4

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 3.07.2017

Rozpočtové opatření č.5

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 3.07.2017

Schválený závěrečný účet 2016

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 15.06.2017

Záměr na odprodej nemovitostí

SŇATO Vyvěšeno dne: 8.06.2017
Sňato dne: 25.06.2017

Pozvánka na zasedání ZO dne 7.6.2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 29.05.2017
Sňato dne: 7.06.2017

Rozpočtové opatření č.3/2017

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 29.05.2017

Závěrečný účet 2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.05.2017
Sňato dne: 3.06.2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Zobrazit více

Dražební vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.05.2017
Sňato dne: 16.08.2017

Zápis z valné hromady Vodovody a kanalizace

SŇATO Vyvěšeno dne: 10.05.2017
Sňato dne: 16.06.2017

Veřejná vyhláška finančního úřadu

SŇATO Vyvěšeno dne: 26.04.2017
Sňato dne: 31.05.2017

Rozpočtové opatření č.2/2017

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 19.04.2017

Pozvánka na valnou hromadu

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.04.2017
Sňato dne: 15.05.2017

Pozvánka na valnou hromadu Honebního splečenstva Březník.

Zobrazit více

Rozpočtové opatření č.1/2017

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 29.03.2017

Pozvánka na zasedání ZO dne 3.4.2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.03.2017
Sňato dne: 31.03.2017

VAK - Podklady pro valnou hromadu

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.03.2017
Sňato dne: 5.04.2017

Záměr odprodeje pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.03.2017
Sňato dne: 31.03.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 1.03.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 1.03.2017

Svazek obcí pro komunální služby

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.02.2017
Sňato dne: 15.03.2017

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016, návrhu rozpočtu na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2021.

Zobrazit více

Pozvánka na zasedání ZO dne 8.3.2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.02.2017
Sňato dne: 6.03.2017

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.02.2017
Sňato dne: 28.02.2017

Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Zobrazit více

Schválený rozpočet na rok 2017

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 15.12.2016

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 14.12.2016
Sňato dne: 2.01.2017

Rozhodnutí o nakládání s vodami

Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č.1/2016

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 14.12.2016

Pozvánka na zasedání ZO dne 14.12.2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.12.2016
Sňato dne: 15.12.2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 28.11.2016
Sňato dne: 14.12.2016

Zahájení řízení - Kanalizace a ČOV Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 9.11.2016
Sňato dne: 24.11.2016

Pachtovní smlouva

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 3.10.2016

Pachtovní smlouva - Chyba Marek

Zobrazit více

Záměr odprodeje části pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.09.2016
Sňato dne: 25.10.2016

Upozornění

SŇATO Vyvěšeno dne: 21.09.2016
Sňato dne: 30.11.2016

Upozornění ČEZ Distribuce a.s.

Zobrazit více

Žádost o spolupráci při identifikaci nedostatečně identifikovaných vlastníků

SŇATO Vyvěšeno dne: 19.09.2016
Sňato dne: 31.03.2017

Žádost o spolupráci při identifikaci nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zobrazit více

Pozvánka na zasedání ZO dne 21.9.2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 12.09.2016
Sňato dne: 21.09.2016

Opakovaná elektronická dražba

SŇATO Vyvěšeno dne: 24.08.2016
Sňato dne: 3.09.2016

Oznámení E-ON

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.07.2016
Sňato dne: 11.08.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Zobrazit více

Opakovaná dražební vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 4.07.2016
Sňato dne: 6.08.2016

Oznámení o konání opakované elektronické dražby dobrovolné.

Zobrazit více

Mikroregion Chvojnice

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.06.2016
Sňato dne: 30.06.2016

Závěrečný účet Mikroregionu Chvojnice a zpráva z přezkumu za rok 2015

Zobrazit více

Vodovody a kanalizace

VYVĚŠENO Vyvěšeno dne: 15.06.2016

Smlouva o poskytnutí dotace obci Trnava

Zobrazit více

Informace o programu zasedání ZO

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.06.2016
Sňato dne: 22.06.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

SŇATO Vyvěšeno dne: 6.06.2016
Sňato dne: 22.06.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.

Zobrazit více

Závěrečný účet vodovody a kanalizace za rok 2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 30.05.2016
Sňato dne: 15.06.2016

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 16.05.2016
Sňato dne: 22.06.2016

Oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území.

Zobrazit více

Dražební vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 16.05.2016
Sňato dne: 21.06.2016

Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 27.04.2016
Sňato dne: 30.05.2016

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015

Zobrazit více

Kanalizace a ČOV - územní rozhodnutí

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.04.2016
Sňato dne: 30.04.2016

Záměr odprodeje pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.04.2016
Sňato dne: 28.04.2016

Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina

SŇATO Vyvěšeno dne: 11.04.2016
Sňato dne: 13.05.2016

Informace o programu zasedání ZO

SŇATO Vyvěšeno dne: 4.04.2016
Sňato dne: 13.04.2016

Vodovody a kanalizace

SŇATO Vyvěšeno dne: 23.03.2016
Sňato dne: 7.04.2016

Pozvánka na valnou hromadu vodovodů a kanalizací, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015

Zobrazit více

Informace o programu zasedání ZO

SŇATO Vyvěšeno dne: 21.03.2016
Sňato dne: 30.03.2016

Závěrečný účet 2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 11.03.2016
Sňato dne: 29.03.2016

Žádost o spolupráci při identifikaci nedostatečně identifikovaných vlastníků

SŇATO Vyvěšeno dne: 7.03.2016
Sňato dne: 7.06.2016

Veřejná vyhláška - OOP

SŇATO Vyvěšeno dne: 2.03.2016
Sňato dne: 16.03.2016

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Zobrazit více

Informace - zeměměřičský úřad

SŇATO Vyvěšeno dne: 24.02.2016
Sňato dne: 10.03.2016

Svazek obcí - VH 2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.02.2016
Sňato dne: 8.03.2016

Záměr odprodeje pozemků v KÚ Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 3.02.2016
Sňato dne: 17.02.2016

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 21.01.2016
Sňato dne: 7.03.2016

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zobrazit více

Informace o programu zasedání ZO

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.01.2016
Sňato dne: 27.01.2016

Schválený rozpočet na rok 2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 10.12.2015
Sňato dne: 29.12.2015

Program zasedání ZO dne 9.12.2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 25.11.2015
Sňato dne: 9.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 23.11.2015
Sňato dne: 8.12.2015

Záměr odprodeje pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 11.11.2015
Sňato dne: 2.12.2015

Pozvánka na veřejnou schůzi OZ

SŇATO Vyvěšeno dne: 21.10.2015
Sňato dne: 30.10.2015

Veřejná vyhláška

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.10.2015
Sňato dne: 5.11.2015

Návrh opatření obecné povahy

SŇATO Vyvěšeno dne: 30.09.2015
Sňato dne: 15.10.2015

Program zasedání ZO dne 23.9.2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 11.09.2015
Sňato dne: 22.09.2015

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

SŇATO Vyvěšeno dne: 2.09.2015
Sňato dne: 15.12.2015

Žádost o spolupráci při identifikaci vlastníků pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 2.09.2015
Sňato dne: 31.12.2015

Vyhláška OOP

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.07.2015
Sňato dne: 5.08.2015

Program zasedání ZO dne 24.6.2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 12.06.2015
Sňato dne: 24.06.2015

Program zasedání ZO dne 8.4.2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 27.03.2015
Sňato dne: 8.04.2015

Zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE

SŇATO Vyvěšeno dne: 25.03.2015
Sňato dne: 10.04.2015

Záměr odprodeje pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.03.2015
Sňato dne: 15.05.2015

Závěrečný účet za rok 2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 9.03.2015
Sňato dne: 27.03.2015

Rozpis rozpočtu na rok 2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.02.2015
Sňato dne: 20.02.2015

Program zasedání ZO dne 4.2.2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.01.2015
Sňato dne: 30.01.2015

Informace z řádné schůze

SŇATO Vyvěšeno dne: 29.12.2014
Sňato dne: 20.01.2015

Návrh rozpočtu obce na rok 2015

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.12.2014
Sňato dne: 10.01.2015

Stanovisko k závěrečnému vyhodnocení OPŽ

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.12.2014
Sňato dne: 10.01.2015

Strategický plán obce

SŇATO Vyvěšeno dne: 10.12.2014
Sňato dne: 31.12.2014

Rozpočtový výhled na rok 2017

SŇATO Vyvěšeno dne: 3.12.2014
Sňato dne: 18.12.2014

Informace o programu schůze ZO č.7-2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 26.11.2014
Sňato dne: 8.12.2014

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Kuroslepech

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.11.2014
Sňato dne: 21.11.2014

Jednací řád zastupitelstva obce Kuroslepy 2014 - 2018

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.11.2014
Sňato dne: 21.11.2014

Tržní řád obce Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 5.11.2014
Sňato dne: 21.11.2014

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Kuroslepy

SŇATO Vyvěšeno dne: 25.10.2014
Sňato dne: 10.11.2014

Zápis o výsledku voleb

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.10.2014
Sňato dne: 29.10.2014

Zápis o vysledku voleb

Zobrazit více

Kolaudační souhlas

SŇATO Vyvěšeno dne: 30.09.2014
Sňato dne: 16.10.2014

Kolaudační souhlas

Zobrazit více

Záměr odprodeje pozemků

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.09.2014
Sňato dne: 15.10.2014

Informace o programu schůze ZO č.5-2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 15.09.2014
Sňato dne: 25.09.2014

Informace o programu schůze ZO č.4-2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 14.08.2014
Sňato dne: 25.08.2014

Informace o programu schůze ZO č.3-2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.06.2014
Sňato dne: 27.06.2014

Závěrečný účet za rok 2013

SŇATO Vyvěšeno dne: 13.06.2014
Sňato dne: 29.06.2014

Informace o programu schůze ZO č.2-2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 27.03.2014
Sňato dne: 4.04.2014

Rozhodnutí OÚ Kuroslepy - stavba inženýrských sítí

SŇATO Vyvěšeno dne: 10.02.2014
Sňato dne: 26.02.2014

Rozpočtové výhledy na rok 2015 a 2016

SŇATO Vyvěšeno dne: 3.02.2014
Sňato dne: 19.02.2014

Informace o programu schůze ZO č.1-2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 22.01.2014
Sňato dne: 2.02.2014

Návrh rozpočtu a rozpočet obce 2014

SŇATO Vyvěšeno dne: 27.11.2013
Sňato dne: 16.12.2013

Prohlášení obce o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.11.2013
Sňato dne: 5.12.2013

Prohlášení obce o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí.

Zobrazit více

Pozvánka na valnou hromadu

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.11.2013
Sňato dne: 5.12.2013

Pozvánka na valnou hromadu.

Zobrazit více

Záměr odprodeje pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 18.09.2013
Sňato dne: 14.10.2013

Záměr odprodeje pozemku E-ON

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.07.2013
Sňato dne: 20.08.2013

Závěrečný účet 2012

SŇATO Vyvěšeno dne: 7.06.2013
Sňato dne: 22.06.2013

Závěrečný účet 2012

Zobrazit více

Záměr odprodeje pozemku

SŇATO Vyvěšeno dne: 12.04.2013
Sňato dne: 30.04.2013

Prohlášení obce

SŇATO Vyvěšeno dne: 20.03.2013
Sňato dne: 5.04.2013

Návrh rozpočtu rok 2013

SŇATO Vyvěšeno dne: 16.01.2013
Sňato dne: 20.02.2013

Návrh rozpočtu rok 2013

Zobrazit více

Úřední deska