Zelená turistická trasa

Zelená turistická trasa
Celá turistická trasa víceméně kopíruje tok řeky Oslavy. Nevede ale podél řeky, nýbrž po stráních údolí, kterým Oslava protéká. Díky tomu je na trase hned několik krásných vyhlídek do krajiny a zřícenina jednoho hradu. Trasa je poměrně dlouhá a projít ji zabere celý den. Start i cíl je v místech se železniční i autobusovou dopravou kvůli větší dostupnosti. Méně namáhavá je cesta ve směru toku Oslavy, proto je také start zvolen v železniční stanici Náměšť nad Oslavou
Ještě před vlastním popisem zeleně značené turistické trasy, je dobré na tomto místě zmínit významnou kulturní památku, která se v Náměšti nad Oslavou nachází, a tou je zámek. Určitě se vyplatí naplánovat si jednodenní výlet, jehož cílem je jeho prohlídka. Nyní už ale vlastní popis zeleně značené trasy.
Trasa začíná u železniční stanice Náměšť nad Oslavou prvním turistickým rozcestníkem, který se nachází asi 50 m před nádražní budovou. Zelená značka (směr Vlčí kopec a Senoradský mlýn) od něj pokračuje několik desítek metrů společně se žlutou a značkou. Zelená se potom jako první odděluje, zatáčí v pravém úhlu doprava a začíná prudce stoupat asfaltovou silnicí mezi domy. Po asi sto metrech překračuje železniční koleje a stoupá pořád dál přímo do kopce. Na vrcholu kopce se stáčí doleva a mírně klesá asi padesát metrů mezi domy. Následně odbočuje z asfaltové silnice doleva jako úzká lesní pěšina, která příkře klesá k první vyhlídce na trase.
Stezka z vyhlídky pokračuje opět klesáním až na úroveň řeky. V tomto místě je možné odbočit doprava a dojít k malé vodní nádrži. Zelená značka ale pokračuje dál přes potok a táhlým stoupání lesem ústí z lesa na okraji obce Zňátky. V obci se napojuje doleva na asfaltovou silnici. Na návsi se nachází druhý turistický rozcestník. Odtud pokračuje značka ještě kousek obcí, následně z ní polní cestou vychází, po asi 150 metrech za posledním domem zatáčí doprava a vede téměř po rovině k lesu. Na začátku lesa se nachází cedule, která upozorňuje, že zde začíná Přírodní rezervace.
Po vstupu do lesa začíná po chvilce zelená značka opět klesat směrem řece Oslavě. Cesta se opět postupně zužuje v lesní pěšinu a prochází kolem potoka nejprve po jeho levém a pak i pravém břehu ke třetímu turistickému rozcestníku. Na tomto místě lze přebrodit řeku na druhou stranu, kde je turistická značka. Stačí jít od rozcestníku směrem k řece a vrátit se kousek proti proudu řeky. Zelená pokračuje dál podél řeky a ústí na louku s množstvím kaštanů. Na začátku je dřevěná tabule se zašlým nápisem "Já les, vítám tebe, kdož jsi mě přišel navštívit. Jsem krásou a dobrem pro tebe, proto příteli vyslyš mou prosbu. Nenič mě a neznečišťuj! Děkuje příroda a kamarádi". Cesta zde začíná opět příkře stoupat vzhůru na vrchol hřebene údolí. Dál pak pokračuje po hřebenu téměř po rovině a po čase dojde k asfaltové silnici, která vede doprava do obce Sedlec a doleva do Sedleckého dvoru. Zelená se zde ale stáčí doleva a po několika stech metrech ústí k rozcestníku a zároveň další vyhlídce na trase.
Vyhlídka na Dlouhou Oslavu.Zde je odbočka k jediné zřícenině hradu na trase. Jedná se o Sedlecký hrad. Cesta k němu je svažující (místy i prudce) se lesní pěšina. Od zříceniny je možné dojít po cestě až dolů k řece a vykoupat se. Na protějším skalisku jsou vidět zbytky zdí zříceniny hradu Lamberk. Po návratu zpět k rozcestníku zelená značka pokračuje dál lesní pěšinou k pavilónku odkud je opět pěkný výhled do krajiny. Pěkná vyhlídka je i o pár desítek metrů dál, kdy ze zeleně značené stezky odbočuje doleva dolů (asi deset metrů) pěšina ústící na malém skalisku. V tomto místě se řeka Oslava stáčí doleva a dál pokračuje několik kilometrů rovně (Dlouhá Oslava) a to přímo proti této vyhlídce. Zelená ale pokračuje dál po pravém břehu. Nejdřív v serpentinách klesá roklí s potokem téměř na úroveň řeky, po překročení potoku začíná opět příkře stoupat k pátému turistickému rozcestníku na trase. Tento rozcestník se nachází areálu zámečku na Vlčím kopci. Zelená značka tu protíná modrou značku. Celý areál na Vlčím kopci je udržován ve velmi dobrém stavu a vyplatí se tu udělat přestávku.
Od rozcestníku pokračují zelená společně s modrou ještě asi třicet metrů areálem po asfaltové silnici, pak se stáčí před památnými stromy doleva do lesa. Po dalších několika metrech se modrá značka odděluje doprava od zelené. Zelená, teď už sama, pokračuje lesní cestou po stráni nad řekou Oslavou. Cesta až na občasné mírné klesání nebo stoupání vede téměř po rovině. Po zhruba kilometru se cesta přiblíží k okraji lesa a po pravé straně je vidět obec Kladeruby nad Oslavou. Po dalším asi kilometru bývaly vidět na protějším břehu řeky zbytky čtverhranné kamenné budovy bez střechy, které se říká Vápenice podle kamenů krystalického vápence, ze kterého je postavena.Této budovy se využívalo během hraběcích honů k přespání, ustájení koní a dočasnému uskladnění ulovené zvěře. Jako další míjí zelená trasa po levé straně Lysákovu hájenku, po několika desítkách metrů se opět noří do lesa a začíná nejprve pozvolna a později prudce klesat podél potoka dolů k řece Oslavě. Zde se nachází šestý rozcestník.
Rozcestník je u ostu přes řeku a mimo jiné informuje, že je možné most přejít a na druhé straně pokračovat po červené značce. Sto metrů proti proudu řeky je vidět Skřipinský mlýn.Zelená značka ale pokračuje přímo přes silnici podél pravého břehu řeky kolem chat. Asi padesát metrů za chatami se stačí mírně doprava a pokračuje dál rovně mezi stromy k dalším chatám. Potom překročí potok a začíná nejprve příkře a pak už mírněji stoupat do svahu nad řekou. Lesní cesta se místy mění na lesní pěšinu. Po čase zelená značka vyjde z lesa ven a vede po jeho okraji, než opět vejde zpět do lesa. Následně dojde do místa, kde kříží vedení velmi vysokého napětí (110kV).Tady je možné ze stezky odbočit a dojít ke sloupu vedení, který stojí na okrají údolí a díky vykácenému lesu je odtud pěkný výhled do okolí. Mimo jiné je v dálce rovně vidět část obce Kuroslepy a po pravé straně kopec se zříceninou hradu Kraví hora a kopec se zříceninou hradu Levnov. Při pohledu do údolí vlevo od sloupu se asi 200 metrů nachází skalní útvar zvaný Kavčí, ale není od sloupu vidět. Z tohoto skaliska je také pěkný výhled do okolí, ale nevede k němu žádná značená stezka. Dojít k němu ale lze po vrcholu údolí. Zelená pokračuje dál lesem a ještě několikrát se přiblíží k okraji lesa, než dojde k sedmému turistickému rozcestníku, kde se opět potkává s modrou značkou. Od rozcestníku obě značky společně začínají klesat opět na úroveň řeky k Senoradskému mlýnu, kde se nachází už osmý rozcestník na trase. Cestou k mlýnu se naskýtá pěkný pohled na skalisko se zříceninou hradu Levnov.
Od rozcestníků u Senoradského mlýna pokračuje zelená společně s červenou a žlutou do lesa. Úzká lesní pěšina, postupně stoupá do svahu nad řekou a pokračuje podél toku řeky. Po pár desítkách metrů opět sestupuje na úroveň řeky a vstupuje do chatové oblasti. Po asi sto metrech se pěšina napojuje na kamenitou cestu, kde se nachází devátý turistický rozcestník. Doprava lze po této cestě dojet do obce Senorady (dobře sjízdná pro auto) a doleva do obce Ketkovice (dá se také projet autem, ale je tu riziko poškození). Doprava lze také po 300 metrech dojít ke kantýně, kde lze v letních měsících zakoupit občerstvení. Směrem na Kantýnu se také odpojuje žlutá značka, zatímco zelená s červenou pokračují doleva a dál kopírují tok řeky. Po asi 100 metrech se cesta stáčí doprava. Tady je z ní možné odbočit, sejít dolů k řece a osvěžit se ve vodě, protože v těchto místech je Oslava poměrně hluboká (asi 3m). Je odtud také dobrý výhled na zříceninu hradu Levnov, která se nachází na skalisku na protějším břehu řeky. Zelená dál pokračuje přes most na druhou stranu řeky. Za mostem se opět nachází Přírodní park. Tabule, která připomíná, že celá oblast je chráněná. Na druhé straně řeky vede cesta podél vyschlé struhy až ke Ketkovickému (Vydrovu) mlýnu. Název mlýnu je spjat s Bohumilem Vydrou, který byl mimo jiné ve svém okolí známým malířem přírody Pooslaví a Pojihlaví. Od Ketkovického mlýna se zelená značka odpoutává od řeky a pokračuje po kamenité cestě do kopce k desátému turistickému rozcestníku. Tady lze ze zelené značky odbočit a dojít po červené ke zřícenině hradu Levnov. Zelená spolu s červenou značkou pokračuje na vyhlídku Panoráma. Po asi padesáti metrech z cesty odbočuje doprava do lesa a začíná opět stoupat až na vyhlídku a jedenáctý rozcestník.
Od tohoto místa pokračuje zelená dál sama. Nejprve vede úzká pěšina lesem, později vystupuje u božích muk před obcí Čučice z lesa ven, napojuje se na kamenitou cestu a vstupuje do obce Čučice. V obci se nachází dvanáctý turistický rozcestník. Skrz vede zelená po asfaltové silnici kolem restaurace, kde se lze občerstvit, stáčí se doprava kolem kostela a školy, a postupně začíná klesat zpět na úroveň řeky. U řeky se zelená stáčí doleva a hned za mostkem přes potok se opět stáčí doleva a vede cestou za chatami. Tady se lze na chvilku ze zelené odpojit, projít se krásným údolím u řeky a odpočinout si. Potom je ale třeba se zase vrátit zpět na zelenou značku, protože z údolí se na ní nelze napojit. Zelená pokračuje za chatami mírným stoupáním, až vystoupá několik desítek metrů nad úroveň řeky. Pak už pokračuje opět téměř po rovině. Cestou je opět několik pěkných vyhlídek do krajiny, ze kterých je vidět široké okolí. Zelená teď vede lesem po pěkné cestě až k předposlednímu třináctému turistickému rozcestníku na trase. Od rozcestníku zelená pokračuje dál a začíná opět klesat. Vzápětí ústí z lesa ven do údolí s řekou Oslavou. Břehy řeky jsou lemovány vrbami. Stezka překračuje potok a napojuje se na kamenitou lesní cestu, která vede nad řekou. Po několika set metrech cesta míjí splav na řece a vystupuje z lesa ven. Tady se cesta napojuje na asfaltovou silnici a vchází do města Oslavany. Ve městě se v minulosti těžilo uhlí, čehož jsou dokladem těžební věže. Zelená trasa vede skrz město, po mostě překračuje řeku Oslavu až dojde na autobusové nádraží, kde se nachází čtrnáctý a zároveň poslední turistický rozcestník na trase, i když zelená pokračuje ještě dál na vlakové nádraží.