Turistika

Okolí obce Kuroslepy je obklopeno přírodní rezervací Údolí Oslavy a Chvojnice, která je vyhlášena jako oblast klidu. Krajina nevyniká vysokými horami. Řeky tekoucí hlubokými údolími však skýtají mnoho romantických zákoutí a panorámat. Celá oblast náleží k jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny, která je součástí Českého masivu. Okolní krajina má nejen zajímavou flóru a faunu, ale také bohatou historii a je vyhledávanou rekreační oblastí s množstvím turistických tras.

O budování a pravidelnou údržbu sítě turistických tras pro pěší a cykloturistiku se stará Klub českých turistů. Vydává též (ve spolupráci s Vojenským kartografickým ústavem) velmi kvalitní turistické mapy (měřítko 1:50 000), které pokrývají území celé České republiky.

Pěší trasy
Pro značení pěších tras se používají pásové značky, kde prostřední pás určuje barvu značené trasy (červená, modrá, zelená nebo žlutá) a krajní pásy jsou bílé. Při odbočení trasy je pásová značka doplněna šipkou. Úsek, který je společný více trasám, je označen vícebarevnou značkou. Konec trasy je značen koncovou značkou, pro označení krátké odbočky slouží speciální značky pro odbočku. Pro místní trasy je někdy použito místní značky. Tzv. naučná stezka se většinou značí speciálními značkami naučné stezky. Významná místa na trase jsou doplněna tabulkami a směrovkami. Tabulky informují o názvu místa, popřípadě jeho nadmořské výšce. Směrovky udávají vzdálenost v kilometrech k dalším cílům na trase.


Cyklotrasy
Jedná se trasy, které vedou po silnicích, drobných místních a účelových komunikacích. Značky mají žlutý podklad a obsahují symbol kola spolu číslem trasy, popřípadě kilometrovou vzdálenost dalším cílům na trase.

Cykloturistické trasy
Trasy, které vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem. Podkladová barva je opět žlutá. Jsou vyznačeny pásovými značkami, které mají krajní pásy žluté a prostřední má barvu značené trasy (červená, modrá, zelená nebo bílá). Na odbočkách mohou být doplněny šipkou. Jinak jsou podobné značkám pro značení pěších tras, jen jsou větší. Pásové značení je doplněno směrovkami, které obsahují dva řádky textu.