Sport

I když jsou Kuroslepy velmi malou obcí (179 obyvatel), tak nabízejí svým občanům i návštěvníkům možnost bohatého sportovního vyžití. A to jak ve sportech fyzicky náročných, tak i spíše rekreačních a odpočinkových.

V roce 2000 bylo v Kuroslepech vybudováno víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem, ke kterému bylo v roce 2003 dobudováno osvětlení. Celé hřiště je oploceno vysokým drátěným plotem a má dvě vstupní branky. Vlastní hřiště je nalajnováno pro několik typů sportů (tenis, nohejbal, volejbal) a na obou koncích má koše na basketbal. Obec zakoupila síť a míče, které si lze půjčit z místní klubovny.

Obec nezapomíná ani na nejmenší obyvatele obce a jejich rodiče. Pro ně vybudovala v roce 2002 dětské hřiště před Obecním domem. Celé hřiště je oploceno, což zabraňuje dětem v odchodu. Na hřišti je kolotoč, víceúčelový domek se skluzavkou a mostem, pískoviště a dvě houpačky.

V zimních měsících je sál Obecního domu díky vstřícnosti obce využíván k hraní stolního tenisu a florbalu.

Fotbal a hokej
Přímo v obci je malé fotbalové hřiště, které zaměstnanci obce pravidelně sečou. Na takto udržované hřiště pak chodí především menší děti hrát fotbal. Hřiště bylo také využíváno pro tradiční pouťové přátelské utkání mezi svobodnými a ženáči. V zimě je hřiště napuštěno vodou. Takto vzniklou ledovou plochu využívají všichni občané Kuroslep bez rozdílu věku (hokej, bruslení). Obec vlastní také dvě hokejové branky a brankářskou výstroj, čímž vychází vstříc všem amatérským hráčům hokeje.

Koupání
Obec nemá vlastní koupaliště, ale alespoň možnost ochlazení v parném létě poskytuje nedaleká řeka Oslava. Jinak se místní občané jezdí koupat na přehrady Mohelno a Dalešice nebo navštěvují koupaliště v okolních městech a obcích.

Rybaření a houbaření
Díky blízkosti řek Oslavy a Jihlavy a nedalekých vodních nádrží Mohelno a Dalešice je okolí Kuroslep ideálním místem pro rybaření. V obci je několik náruživých rybářů, kteří se mohou pochlubit množstvím kapitálních úlovků z místních i vzdálenějších vod. Stejně tak nemá okolí Kuroslep nouzi o lesy. Podnebí je zde příznivé pro nejrůznější druhy hub a díky tomu jsou okolní lesy hojně navštěvovány houbaři. V houbařské sezoně není problém najít za odpoledne několik košíků hřibů.

Pěší turistika a cykloturistika
Obec Kuroslepy je obklopena přírodní rezervací Údolí Oslavy a chvojince,která je vyhlášena jako oblast klidu. Okolní krajina má nejen zajímavou flóru a faunu, ale také bohatou historii a je vyhledávanou rekreační oblastí s množstvím turistických tras. V roce 2003 bylo katastrem obce Kuroslepy i okolních vesnic vyznačeno několik cyklotras (5106, 5181, 5182). Podrobnější informace jsou v sekci Turistika.