Kultura

Kultura

Kulturní dění v obci zaštiťuje Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad. Mezi tradičně pořádané akce patří:

Ostatky

Ostatky se slaví 6 týdnů před Velikonocemi. Průvod masek, doprovázený muzikanty, v sobotu odpoledne obchází celou vesnici a u každého domu hrají a tančí. Při této příležitosti zvou všechny občany na večerní ostatkovou zábavu do krásně vyzdobeného kulturního domu. Samozřejmě nechybí bohatá tombola a občerstvení.

Dětský karneval

Děti z obce i blízkého okolí se převléknou do různých masek a sejdou se v kulturním domě, kde je pro ně připraveno odpoledne plné soutěží, her, dětských písní a tance. Na závěr se losuje oblíbená tombola, kdy děti mohou vyhrát různé hračky, sportovní a výtvarné potřeby, nebo třeba i dort.

Velikonoce

Na velikonoční pondělí obchází místní chlapci jednotlivé domy v Kuroslepech s žílou pletenou z vrbového proutí a vymrskají všechny dívky a ženy v domě. Za koledu dostanou zdobená velikonoční vajíčka.

Den dětí

Den dětí připadá na 1. červen. Děti si užijí spoustu zábavy a soutěží na obecním dvoře, nebo v případě nepříznivého počasí v kulturním domě. Nechybí ani malé občerstvení.

Pouť

Pouť má v Kuroslepech dlouholetou tradici. Jedná se o dvoudenní akci a slaví se první víkend v srpnu. V sobotu dopoledne místní mládež postaví a nazdobí májku a provede výzdobu obecního dvora. Poté stárci spolu s muzikanty obchází celou vesnici a u každého domu hrají, zpívají a tančí. Večer je pak předpouťová zábava pod otevřeným nebem. V neděli po obědě je sloužena mše svatá na místním náměstíčku, poté je připraveno posezení pod májí s hudbou a kulturním programem. Pro děti nechybí různé atrakce např. skákací hrady.

Mikulášská besídka

5. prosince se v kulturním domě sejdou místní děti, kde je navštíví Mikuláš, anděl a čert.  Děti Mikulášovi řeknou básničku nebo zazpívají písničku a on je odmění sladkým balíčkem. Jako doplňkový program jsou připraveny adventní dílničky, kde si děti mohou vyrobit různé vánoční motivy. Také je dětem k dispozici dětský koutek s kobercem a hračkami, aby si mohli hrát, a rodiče si mezitím posedí a poklábosí s přáteli. To vše za doprovodu vánočních koled. Drobné občerstvení je samozřejmostí.

Silvestrovský ohňostroj

Na poslední večer v roce je pro místní občany připraven ohňostroj. Lidé se sejdou před kulturním domem a mohou si vychutnat toto působivé světelné představení. K občerstvení je podáván silvestrovský svařák.

Knihovna
Obecní knihovna v Kuroslepech má v současnosti 28 registrovaných čtenářů a knihovní fond obsahuje 1.844 knihovních jednotek.

Knihovna je otevřena každou středu v letním i zimním období od 17:00 do 18:00 hod. Činnost knihovnice vykonává paní Vlasta Rybníčková. V knihovně je pro občany k dispozici také bezplatný přístup k internetu.