KÚ Kraje Vysočina

KÚ Kraje Vysočina - zveřejnění stanovisek a metodik odboru správních činností

http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-odboru-spravnich-cinnosti-pro-krajske-urady-nebo-obecni-urady.aspx