Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

Založení sboru dobrovolných hasičů (SDH) se datuje na 14. ledna 1912, kdy byla svolána ustavující schůze, kterou řídil Karel Boudný, Karel Staněk a ing. Suchý. Do sboru se přihlásilo 20 činných členů a 4 přispívající. Vybavení SDH bylo na počátku velmi skromné, přesto SDH sehrál významnou roli při likvidaci nejrůznějších požárů v obci Kuroslepy. Postupně byl sbor dovybavován modernějším materiálem. Největší podíl na dobrém stavu techniky a materiálu mají samotní členové SDH.

V roce 1915 byla při sboru zřízena knihovna. Spolkovou místností sboru se stal hostinec u Kalousků, kde se každoročně konal oblíbený Hasičský ples. Před rokem 1921 stála na návsi vedle kříže zvonice s obrazem Nejsvětější trojice. Zvon však byl za 1. světové války zabaven pro vojenské účely. V roce 1921 bylo vedle kříže postaveno hasičské skladiště s věžičkou na střeše a novým zvonem. Vedle skladiště byly také místnosti pro obecní zastupitelstvo a pro obecního strážníka. Budovu postavil místní stavitel Vítamvás.

Slavnostní odevzdání hasičského skladiště a stříkačky se uskutečnilo 13. srpna 1922. Do té doby byla stříkačka vždy uložena u některého člena sboru. Kmotrou při slavnostním odevzdání stříkačky se stala mlynářka Marie Theimerová. Při sboru byl také zřízen vzdělávací odbor a do hostince bylo zakoupeno jeviště.

Sbor dobrovolných hasičů v Kuroslepech je nejaktivnější dobrovolnou organizací. Od svého založení plní v obci nejen svou primární funkci protipožární ochrany, ale účastní se i na opravách a údržbě veřejných objektů. Hlavní úkoly SDH jsou směrovány k aktivní spolupráci s OÚ Kuroslepy při zajišťování úkolů obce na úseku požární ochrany. V roce 2003 byla jednotka za přispění obecního úřadu vybavena novými pracovními oděvy a přilbami. Byla též pořízena motorová stříkačka. SDH pořád vlastní původní stříkačku, která je funkční, a zapůjčuje ji na nejrůznější oslavy.

 

 

 

Historická stříkačka