Červená turistická trasa

Červená turistická trasa

Větší část turistické trasy prochází údolím řeky Oslavy s několika zříceninami hradů. Start i cíl trasy je volen kvůli větší dostupnosti v místech s železničním nádražím.
Jako počátek trasy je zvolena železniční stanici v Náměšti nad Oslavou. Ještě před vlastním popisem červeně značené turistické trasy, je dobré na tomto místě zmínit významnou kulturní památku, která se v Náměšti nad Oslavou nachází, a tou je zámek. Určitě se vyplatí naplánovat si jednodenní výlet, jehož cílem je jeho prohlídka. Nyní už ale vlastní popis červeně značené trasy.
První turistický rozcestník se nachází asi 50 m před nádražní budovou. Červená značka (směr Senoradský mlýn) od něj vede několik desítek metrů společně se žlutou a zelenou značkou. Červená potom dál samostatně pokračuje mírným klesáním podél řady domů směrem k řece Oslavě. Několik metrů před silničním mostem přes řeku se nachází po pravé straně sokolovna a naproti ní stojí dům známého místního fotografa Ondřeje Knolla. Ten v rozmezí dvacátých a padesátých let minulého století zachytil významné památky a události Třebíčska. Hned za mostem červená značka zatáčí doprava a po chvíli přechází silnice v polní cestu, která prudším stoupáním ústí na kopci, město nechávaje za zády.
Polní cesta pokračuje po rovině až k asfaltové silnici spojující město Náměšť nad Oslavou a obec Březník. Červená značka se zde stáčí doprava na asfaltovou silnici, pokračuje po ní asi sto metrů, než se opět stočí doprava na další asfaltovou silnici. V místě odbočení je druhý rozcestník na trase. Silnice vede směrem k hotelu Velkopolský mlýn, ale červená značka ji opouští za železniční tratí a pokračuje dál lesní cestou. Zároveň po několika metrech lesem vstupuje červená turistická stezka do přírodní rezervace. Cesta postupným klesáním vyústí na louce u řeky Oslavy na místě zvanému U Vlasáka, kde se nachází v pořadí třetí turistický rozcestník a velká turistická mapa. Od konce padesátých let je zde postaven dětský tábor Policie České republiky na místo původní Vlasákovy hájenky. Na tomto místě lze také přebrodit řeku a pokračovat dál po zelené značce po jejím druhém břehu. Jinak červená stezka pokračuje dál po levém břehu řeky a tak tomu je až do cílového bodu trasy.
Úzká stezka kolem plotu tábora se následně rozšíří a vede několik metrů od řeky. Charakter cesty se zde střídá od pohodlné chůze po rovince v příjemném stínu stromů v místech širokého řečiště až po šplhání po kamenech, v některých místech i za pomocí několika metrů řetězů. Rázu krajiny odpovídá i rychlost toku řeky, který má v úzkých místech velkou rychlost a dravost. V těchto místech je také Oslava nejpočejší. Nejen díky tomu je hojně vyhledávaná vodáky a několikrát do roka se sjíždí. Při těchto akcích zvedá hladinu řeky svým upouštěním několik kilometrů vzdálená přehrada Mostiště. Postupně cesta prochází několika trampskými osadami s několika totemy. Poslední usek cesty (asi 1500 m) před první zříceninou hradu na trase se stáčí pořád mírně doprava a teď již opět úzká stezka začíná postupně stoupat po stráni směrem od řeky. Cestou prochází stezka po několika kamenných polích a postupně se začínají vyskytovat místa s krásnou vyhlídkou do krajiny a na zříceninu hradu Lamberk, na který je po chvíli odbočka.
Od ní vede pěkná cesta až na 300 metrů vzdálenou zříceninu hradu. Zbytky hradu Lamberk se nacházejí na velkém skalnatém ostrohu, který téměř celý obtáčí řeka Oslava. Je odtud nádherná vyhlídka do krajiny a místo vhodné k odpočinku. V dálce vlevo je vidět komplex budov zámečku na Vlčím kopci, blíže pak kruhovitý Gloriet. Naproti přes řeku je také dobře vidět skalní masiv dvakrát tak vysoké vyhlídky na Holém kopci. Lze také sejít dolů k řece a obejít ostroh kolem úpatí s částečnou vyhlídkou na zbytky zpa hradu.
Po vystoupení zpět na Lamberk a opětovnému návratu na odbočku ke zřícenině hradu červeně značená stezka pokračuje dál poměrně náročným terénem k dalšímu, v pořadí už pátému, turistickému rozcestníku. Zde se setkává s další, modře značenou, turistickou stezkou. Stezka se v tomto okamžiku také rozšiřuje na pohodlnou i pro auta sjízdnou kamenitou cestu, které se říká Anina cesta a vede v několika serpentinách opět dolů k řece. Modrá i červená značka tuto cestu částečně kopíruje a částečně v místě jedné zatáčky kříží. Na konci cesty u řeky se nachází šestý turistický rozcestník. V těchto místech se opět modrá a červená značka rozděluje. Kousek od rozcestníku jsou ještě patrné zbytky (mostní pilíře) Jindřichovy lávky přes řeku.
Červená značka pokračuje podél levého břehu řeky. Cesta nyní vede téměř přímočaře podél toku řeky Oslavy a prochází chatovou oblastí s několika desítkami chat. Cesta je pohodlná a vede téměř po rovině. Asi po 2,5 km míjí dvě budovy dětského tábora Oslava. Několik desítek metrů za táborem se loukami lemované údolí opět zužuje. Cesta prochází kolem skaliska, jehož jedna část se uvolnila a leží v řece. Kolem tohoto balvanu je řeka hlubší (cca 150 cm) a proto je toto místo využíváno ke koupání. Přispívá k tomu i zklidnění řeky díky splavu, který následuje asi po sto metrech. U splavu začíná také struha, která přivádí vodu do mlýna, kde se využívá k výrobě elektřiny. Na louce mezi struhou a řekou je skupina chat mezi nimiž se nahází i první chata postavená na řece Oslavě. Její jméno je Bója a byla postavena v roce 1933. Červeně značená stezka tedy pokračuje podél struhy a ústí na asfaltovou silnici spojující obce Březník a Kuroslepy s obcí Mohelno. U silnice je rovněž Theimerův (Skřipský) mlýn. Červená nyní vede asi 150 metrů po silnici až k mostu přes Oslavu.
Zde se nachází v pořadí již sedmý turistický rozcestník. Je to také místo, kde se opět setkává červená značka se zelenou. Turistický rozcestník pro zelenou značku se nachází na druhém konci mostu. Červená značka pokračuje dál podél řeky a znovu míjí několik chat. Cesta je pěkná a vede téměř po rovině. Po necelém půl kilometru se rozšiřuje údolí a cesta prochází loukou, které se místně říká první pastvisko. Potom se na chvilku cesta opět zúží a prochází kolem skalního masivu. Po 50 metrech se údolí opět rozšiřuje a začíná zde tzv. druhé pastvisko. Na jeho začátku červená značka odbočuje doleva a prudce stoupá do kopce. Asi uprostřed druhého pastviska stojí za zhlédnutí skalní masiv zvaný Kavčí nebo též Kavčice, louka je také vhodným místem k odpočinku. Po vystoupání na kopec se červená značka napojuje na lesní asfaltovou silnici, kterou kopíruje k osmému turistickému rozcestníku na trase. Ten se nachází u bývalé hájenky Sedlečka, ze které je v současnosti klášter Božího slova. Od rozcestníku směrem doprava červená značka pokračuje ke druhé zřícenině hradu na této turistické stezce. Cesta vede asi třista metrů rovně, potom se stáčí doprava a postupně zprava obchází a zároveň stoupá na kopec na kterém se rozkládají zbytky hradu Kraví Hora. Zřícenina hradu leží nad soutokem Oslavy a Chvojnice a opět se zde nachází už devátý turistický rozcestník. Z hradu je opět pěkný rozhled do okolí. Pod hradem je pak vidět řeka Oslava a u ní stojící Senoradský mlýn. Z Kraví Hory pokračuje červená značka lesní pěšinou, která po počátečním mírném klesání přejde v prudké klesání. V jednom místě se stezka přibližuje k okraji svahu a je z ní opět pěkný výhled do okolí. Hlavně pak na protější skalní útvar, kde se rozkládají zbytky poslední zříceniny na této trase. Na úpatí se červená značka opět setkává s modrou. Potok, který v tomto místě protéká, a vzápětí se vlévá do Oslavy, má jméno Chvojnice. Červená se spolu s modrou stačí doprava a asi po sto metrech přichází k lávce přes Oslavu. Dalším cílem na trase je zřícenina hradu Levnov (Ketkovický hrad). Jsou dvě možnosti, jak k němu dojít. Buď pokračovat po červe značce a přejít po lávce přes řeku nebo překročit říčku Chvojnici v místech jejího vtoku do Oslavy a vystoupat na Levnov po hřebenu kopce. V druhém případě se sice jedná o náročnější trasu, než je vyznačena červenou značkou, ale je o dvě třetiny kratší a po celou dobu výstupu poskytuje široký rozhled do krajiny.
V případě dodržení červeně značené trasy značka spolu s modrou pokračuje za lávkou rovně a doleva kolem Senoradského mlýna k desátému (1, 2) turistickému rozcestníku. U rozcestníku se také nachází podrobná turistická mapa okolí. Na tomto místě se také kříží hned čtyři turistické značky (červená, modrá, zelená a žlutá). Červená pokračuje spolu se zelenou a žlutou za rozcestníkem a vstupuje do lesa. Úzkou pěšinou postupně stoupá asi do třetiny svahu a v této výšce kopíruje koryto řeky. Po několika desítkách metrů sestupuje opět na úrověň řeky a vstupuje do další chatové oblasti. Stezka se zde asi po sto metrech napojuje na kamenitou cestu, kde je jedenáctý turistický rozcestník. Cesta vede doprava do obce Senorady (dobře sjízdná i pro auta) a doleva do obce Ketkovice (dá se také projet autem, ale je tu riziko poškození). Třista metrů ve směru na Senorady je na této cestě kantýna s občerstvením, otevřená vždy v letních měsících. Červená a zelená ale pokračují po této cestě vlevo, žlutá se odděluje směrem ke kantýně.
Cesta dál vede kolem řeky a po asi 100 metrech se spolu s řekou stáčí doprava. V tomto místě je řeka Oslava nejhlubší na celé červené trase (až 3m) a je to vhodné místo ke koupání. Současně je odtud dobrý výhled na hrad Levnov, který se tyčí přímo nad řekou. O pár metrů níže jsou zbytky splavu. Cesta pokračuje dál přes most na druhou stranu řeky. Za mostem se opět nachází tabule, která připomíná, že celá oblast je chráněná. Po druhé straně řeky vede cesta dál podél vyschlé struhy až ke Ketkovickému (Vydrovu) mlýnu. Je to jediný z mlýnů na červené trase, který nefunguje. Mlýn je spjat s Bohumilem Vydrou, který byl mimo jiné ve svém okolí známým malířem přírody Pooslaví a Pojihlaví. Od Ketkovického mlýna se červená značka odpoutává od řeky a pokračuje po cestě do kopce k dvanáctému turistickému rozcestníku. Tady z trasy odbočuje taktéž červeně značená stezka ke zřícenině hradu Levnov. Stezka vede po vrstevnici kopce, takže se nejedná ho žádný namáhavý vstup a po zhruba deseti minutách chůze končí u zbytků hradu. Je odtud nejlepší výhled do okolní krajiny na celé trase. Po návratu zpět k rozcestníku červená značka pokračuje na vyhlídku Panoráma a po asi padesáti metrech z cesty odbočuje doprava do lesa a začíná opět stoupat až na vyhlídku (třináctý rozcestník). Lesní pěšina dál pokračuje ještě kousek lesem, ze kterého vystupuje do pole a po asi dvěstě metrech se napojuje na cestu vedoucí do Ketkovic, první vesnice na trase po Náměšti nad Oslavou. V Ketkovicích se na návsi nachází už čtrnáctý turistický rozcestník. Při vstupu do Ketkovic se také nachází v jednom z domů prodejna s potravinami, kde je možné se občerstvit nebo na návsi nedaleko rozcestníku se nachází hostinec U Mohelských. Od rozcestníku červená značka pokračuje po asfaltové silnici a prochází skrz celé Ketkovice. Na jejich konci odbočuje ze silnice doleva mezi domy a pokračuje dál mezi poli a kousek lesem do Lukovan, další vesnice na cestě. Lukovany červená prochází jen okrajově, nicméně se zde nachází předposlední patnáctý rozcestník na trase. Od něj už cesta pokračuje po asfaltové silnici do poslední obce na trase, a zároveň cíle cesty, Vysokých Popovic. Silnice nejprve prochází mezi poli a na závěr se ještě na chvilku vnoří do lesa. Ústí na kraji Vysokých Popovic u železniční zastávky, kde je také poslední (šestnáctý) rozcestník na trase. Červená značka tu ale nekončí a lze po ní pokračovat dál.